ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ประดับชั้น ป.๑-ป.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปฏิภาณ ทองสุ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,09:06   อ่าน 1071 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ประดับชั้น ป.๑-ป.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสุด
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,08:26   อ่าน 547 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมวาดภาพระบายสี
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,10:46   อ่าน 4022 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดภาพระบายสี
ชื่อนักเรียน : 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,10:43   อ่าน 3292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินกิจกรรมประติมากรรมลอยตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปี๕๕ณเมืองทองธานี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกฤต..บุญสุภา..เด็กชายธีรภัทร์..แก้วรักษาและเด็กชายปฏิภาณ..ทองสุ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2556,11:07   อ่าน 1711 ครั้ง