กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสายทอง ไชยานุกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

สิบเอกหญิงวัจนาภรณ์ พื้นผา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3