สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายชัชวาลย์ คำเพราะ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิตยา ชนะกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

จิรานัน สุขศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3