สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางวีณาพรรณ..อัฐชัยวรกุล
พนักงานราชการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นายเอกนรินทร์ แก้วหล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววารุณี ทวีวัยชัยพล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3