"ห้องสมุดมีชีวิต" โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 486) 08 มิ.ย. 59
พิธีรับมอบ (อ่าน 580) 29 พ.ค. 59