กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมรณรงค์สร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลเขิน (อ่าน 3710) 26 ม.ค. 60
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อ่าน 3854) 09 ส.ค. 59
การแข่งขันฟุตบอล Prime Minister Cup 2016 (อ่าน 4102) 24 ก.พ. 59
โอวัลตินเพื่อน้องๆ (อ่าน 3931) 10 ธ.ค. 58
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558 (อ่าน 3950) 08 ธ.ค. 58
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน กีฬาสี ปี 2557 (อ่าน 4031) 17 ธ.ค. 57
ตัวแทนฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี (อ่าน 4148) 02 ก.ย. 57
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล "Prime Minister Cup" (อ่าน 3794) 29 ม.ค. 57