กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ"โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่13 ธนาค (อ่าน 231) 18 ธ.ค. 61
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๑กิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที63 (อ่าน 768) 15 ธ.ค. 58
ชนะเลิศกิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที65 (อ่าน 1273) 15 ธ.ค. 58
การแข่งขันวาดภาพกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ ๑๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.ขอนแก่น เข้ารอบชิงชนะเลิศระด (อ่าน 743) 15 ธ.ค. 58
รางวัลเหรียญทองประติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 64 (อ่าน 1027) 23 ก.พ. 58
ร่วมการแข่งขันวาดภาพนิทรรศการทางศิลปะสหวิทยบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (อ่าน 912) 02 ก.พ. 58
ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (อ่าน 707) 17 ธ.ค. 57
มอบของที่ระลึกผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 646) 03 ก.ค. 57
เหรีญทองชนะเลิศ ประติมากรรมนูนต่ำ ป.๑-๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ นครพนม (อ่าน 1907) 27 ก.พ. 57
ชนะเลิศประกวดวาดภาพระบายสีงานนิทรรศการนิพิธศิลปทัศนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๓๐-๓๑ ม.ค.๕๗ (อ่าน 2254) 27 ก.พ. 57
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ กิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำ ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร (อ่าน 2305) 26 ก.พ. 57