งานบุคลากร
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) "น้องภูมิ" ลูกคุณครูเพลินพ (อ่าน 3610) 07 ก.พ. 62
รางวัลครูเกียรติยศ วันครู ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 3774) 19 ม.ค. 60
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา (อ่าน 4060) 15 ก.ค. 59
ผูกแขนต้อนรับสมาชิกใหม่ (อ่าน 4358) 18 พ.ค. 59
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน (อ่าน 4123) 22 มี.ค. 59
การประเมินครูเกียรติยศ กลุ่มสาระศิลปะ (อ่าน 3838) 08 ม.ค. 59
การประเมินครูเกียรติยศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 3727) 08 ม.ค. 59
การประเมินครูเกียรติยศ เนื่องในวันครู ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 3769) 07 ม.ค. 59
สุขสันต์วันเกิด ๑๒ ธันวาคม (อ่าน 3607) 10 ธ.ค. 58
"ด้วยรักและผูกพัน" (อ่าน 3654) 05 ต.ค. 58
กำลังใจ (อ่าน 3653) 11 ก.ย. 58
ศึกษาดูงานจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 3866) 11 ก.ย. 58
การอบรมการเงินและพัสดุ (อ่าน 3693) 09 ก.ย. 58
เยี่ยมและให้กำลังใจคุณครูวนิดา จันทร์มาลี (อ่าน 3691) 08 ก.ย. 58
ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว "น้องคอร์ปเตอร์" (อ่าน 3704) 05 ก.ย. 58
ส่งกำลังใจเยี่ยมคุณแม่บุปผา (อ่าน 3669) 28 ส.ค. 58
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "จันทะรัตน์" (อ่าน 3679) 28 ส.ค. 58
ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ (อ่าน 3608) 20 ก.ค. 58
"ครอบครัวเดียวกัน" (อ่าน 3630) 03 มิ.ย. 58
ผูกแขนรับขวัญสมาชิกใหม่ในครอบครัว "น้องพรีม" (อ่าน 3694) 21 พ.ค. 58
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 3507) 14 พ.ค. 58
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์&ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๘ (อ่าน 3635) 21 ม.ค. 58
สายใยรักครอบครัว (อ่าน 3636) 21 ม.ค. 58
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 3609) 09 ธ.ค. 57
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 3605) 21 พ.ย. 57
แวะเยี่ยมชม..บ้านและชมสวน (อ่าน 3706) 25 ก.ค. 57
บำรุงขวัญและกำลังใจบุคลากร (อ่าน 3679) 25 ก.ค. 57
สุขสันต์วันเกิด (อ่าน 3737) 21 พ.ค. 57
ทัศนศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 3745) 18 มี.ค. 57
26 มกราคม สุขสันต์วันเกิดคุณครูวัชรีรัตน์ สุทธิวารี (อ่าน 3804) 28 ม.ค. 57