คำสั่งโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (อ่าน 3573) 26 ต.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (อ่าน 3779) 29 ก.ย. 59
แต่งตั้งครูจัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3661) 05 ก.ย. 59
มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 3612) 04 ส.ค. 59