โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
ถวายภัตตาหารเพลที่วัดบ้านเขิน (อ่าน 555) 23 ก.ย. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 482) 26 ส.ค. 59
โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (อ่าน 547) 03 ส.ค. 59
พิธีเปิดป้าย "โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" (อ่าน 657) 11 ธ.ค. 58