โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
ถวายภัตตาหารเพลที่วัดบ้านเขิน (อ่าน 467) 23 ก.ย. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 411) 26 ส.ค. 59
โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (อ่าน 479) 03 ส.ค. 59
พิธีเปิดป้าย "โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" (อ่าน 588) 11 ธ.ค. 58