งานบริหารงานทั่วไป โครงการโรงเรียนอุ่นใจ
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คุณครูอุทิศ  จันทะรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กหญิงพิชญดา  คำพันธ์ ตามโครงการโรงเรียนอุ่นใจปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาเหตุเนื่องจากมีอาการท้องเสีย และไข้ขึ้นสูงต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2560,11:27   อ่าน 3763 ครั้ง