PEER CENTER CEO NAMKLIANG
การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER) จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่  17  ธันวาคม  2557  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง (CEO น้ำเกลี้ยง)  จาก 25  โรงเรียนในกลุ่ม CEO ที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้   ประธานพิธีเปิดโครง ผู้อำนวยการสมหวัง  อัมภรัตน์  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง  
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2557,00:00   อ่าน 4071 ครั้ง