กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  รองผู้อำนวยการสุวัลลภ  อินทะแสง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ชมนิทรรศการ ชมการฉายดาวในท้องฟ้าจำลอง วัดผาน้ำทิพย์  ชมมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2559,14:24   อ่าน 3888 ครั้ง