กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พระธรรมทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระมหา ดร.ธงชัย  ฐิตโสภโณ ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ ในโครงการพระธรรมทูตสัญจรในอำเภอน้ำเกลี้ยง แสดงธรรมเทศนาในเรื่องพระพุทธประวัติและหมู่บ้านศีล ๕ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เพื่อให้นักเรียนได้นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2558,08:59   อ่าน 3945 ครั้ง