กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมรณรงค์สร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลเขิน
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายสำเริง  วิวาสุขุ ครูชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยนายเฉลิมวิทย์  แสงสันต์ ครูชำนาญการ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลเขิน โดยมีหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง ประธานพิธีเปิดปั่นจักรยานจากบ้านสบายถึงบ้านเขิน โดยนายเริงศักดิ์  เสาร์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขิน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลเขิน ร่วมต้อนรับและออกกำลังกาย ทุกวันพุธที่ตำบลเขิน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,09:44   อ่าน 3709 ครั้ง