กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร่วมการแข่งขันวาดภาพนิทรรศการทางศิลปะสหวิทยบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
๒๖ - ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๘  คุณครูอุทิศ  จันทะรัตน์ กับคุณครูณัฐธยาน์  จันทะรัตน์  นำนักเรียน
เด็กหญิงสุพิชชา  จันทะมาลา
เด็กหชายชวัลวิทย์  บุญช่วย
เด็กหญิงสกาวเดือน  มณีรัตน์
เด็กหญิงเนตรนภา  สังขะสาย
เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพนิทรรศการทางศิลปะสหวิทยบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ผลการแข่งขันเด็กชายชวัลวิทย์  บุญช่วยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษานายสุทิน  ไชยานุกูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทั้งครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนทุกคนที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 4285 ครั้ง