งานบุคลากร
รางวัลครูเกียรติยศ วันครู ปี ๒๕๖๐
วันครู ครั้งที่ ๖๑ ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประกวดรางวัลครูเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๐ 
๑.นางทิวาวรรณ  ทวีวัยชัยพล สาขากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
๒.นางวัชรีรัตน์  สุทธิวารี สาขากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
๓.นางวนิดา  จันทร์มาลี สาขากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.นางสาวพรรณงาม  ชายหิน สาขากลุ่มสาระ ภาษาไทย
๕.นายฉัตรเพชร  สู่เสน สาขากลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๖.นางสาวธรรณ์นกรณ์  ทองแท้ สาขา ปฐมวัย
๗.นายภูธร  คำพันธ์ สาขากลุ่มสาระ ศิลปะ
๘.นางสาวฉัตรฤดี  โคตรเจริญ สาขากลุ่มอัตราจ้าง

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2560,10:08   อ่าน 3774 ครั้ง