งานบุคลากร
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา
ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ได้รรงค์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ และช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ  เพื่อร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติสืบไป
คุณครูอาพรไพ ทองสุ
คุณครูวัชรีรัตน์ สุทธิวารี
คุณครูอัมพร อุ้มบุญ
คุณครูสำเริง วิวาสุขุ
คุณครูเกศินี พื้นผา
คุณครูสุมิตรา ลิ้มสุวัฒน์
คุณครูจิรานัน สุขศรี
คุณครูวีณาพรรณ อัฐชัยวรกุล
คุณครูอารีวรรณ ทองสุ
คุณครูเพลินพิศ โคตรเจริญ
คุณครูณัฐกานต์ ศรีเสริม
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2559,14:40   อ่าน 4060 ครั้ง