งานบุคลากร
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๙  ครูผู้สอนปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนปฐมวัยจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดังนี้
๑. นางสนทนา  ทองลือ
๒. นางเกศินี  พื้นผา
๓. นางวีณาพรรณ  อัฐชัยวรกุล
๔. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเสริม
๕. นางสาวปริญญา  บุญเกื้อ
๖. นางสาวพลอยหทัย  ทองแท้
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2559,14:53   อ่าน 4122 ครั้ง