งานอนามัยโรงเรียน
การฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขิน ที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และขอขอบพระคุณนายเอกพงษ์  อูบคำ  พยาบาลวิชาชีพ มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2559,13:17   อ่าน 3789 ครั้ง