งานบริหารงานทั่วไป
การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายสำเริง  วิวาสุขุ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ร่วมเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตชุมชน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการบ้านเขิน ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2559,10:57   อ่าน 3958 ครั้ง