กิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.ประดิษฐ์  ศิลาบุตร และอาจารย์พยุงศักดิ์  คงศิลา  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง ๖ คน  โดยรองผู้อำนวยการสุวัลลภ  อินทะแสง คุณครูศักดา  สุทธิวารี และคุณครูวัชรีรัตน์  สุทธิวารี ร่วมให้การต้อนรับ

๑.      นายวีระชน  เมืองจันทร์            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                  

๒.      นางสาวฉัตรฤดี  โคตรเจริญ        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                  

๓.      นางสาวแสงทอง  คำบุ              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                  

๔.      นางสาวเบญจวรรณ  ธุระพันธ์     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                  

๕.      นางสาวเสาวภา  สระน้ำ           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                  

๖.      นางสาวนันทนา  สายทอง                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู         

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 3985 ครั้ง