กิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
15 กรกฎาคม 2558 ดร.เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์ ประธานสาขาหลักสูตรและการสอนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
นายวีระชน เมืองจันทร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
นางสาวฉัตรฤดี โคตรเจริญ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
รองผู้อำนวยการสุวัลลภ  อินทะแสง , คุณครูศักดา  สุทธิวารี , คุณครูอาพรไพ  ทองสุ , คุณครูนวรัตน์  เข็มทอง , คุณครูจิรานัน  สุขศรี  ร่วมต้อนรับอาจารย์ที่มานิเทศนักศึกษาด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2558,15:34   อ่าน 4034 ครั้ง