ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๕๙
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุทิน ไชยานุกูล ประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ทุกคนเตรียมข้าวตอก ดอกไม้บูชาครูเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2559,10:54   อ่าน 4032 ครั้ง