ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  นายสุวัลลภ  อินทะแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) พบปะผู้ปกครองนักเรียนในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อประชุมชี้แจงสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองโดยพร้อมเพียงกัน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2559,12:03   อ่าน 3579 ครั้ง