วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพ  ยึดมั่นในคุณธรรม นำความรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด"