สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ดอกบัวอยู่บน ตัวอักษร อ.

สีฟ้า-ชมพู 

สีฟ้า หมายถึง ความนุ่มนวล ปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย

สีชมพู หมายถึง พลังกาย พลังใจ ที่แจ่มใส สดใส

สีประจำโรงเรียน...ขาว-แดง